ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (10)

กิจกรรมที่   10   ความยาวของเส้นลวดกับความต้านทานไฟฟ้า 

จุดประสงค์

1. อธิบายได้ว่าความยาวของเส้นลวดโลหะ  มีผลต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าและ

   ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

2. สรุปความสัมพันธ์ของพื้นที่หน้าตัด  ความยาว   ชนิดของเส้นลวดโลหะมีผลต่อการไหลของ 

   กระแสไฟฟ้า และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

วิธีทดลอง

1. ต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน หลอดไฟ B   ลวดนิโครมเบอร์ 30 ยาว 30 cm

   และแอมมิเตอร์โดยต่อเป็นวงจรแบบอนุกรม    แล้วใช้โวลต์มิเตอร์ต่อคร่อมจุด  (แบบขนาน)  

   ที่ปลายลวดนิโครม เบอร์ 30

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟ บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าจากแอมมิเตอร์

   และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจากโวลต์มิเตอร์

3. ทำซ้ำข้อ 1 แต่เปลี่ยนไปใช้ลวดนิโครม เบอร์ 30 ยาว 15 cm  สังเกตความสว่าง

   ของหลอดไฟและบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

4. เปรียบเทียบความยาวของเส้นลวด  กับค่าความต้านทานไฟฟ้า

5. เขียนรูปแผนภาพวงจรไฟฟ้า ตามการทดลอง

                           รูป  วงจรไฟฟ้า  ลวดความต้านทานเบอร์ 30  

บันทึกผลการทดลอง

                ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

 เขียนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า     

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

สรุปผลการทดลอง

                …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: