ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (9)

กิจกรรมที่  9   ขนาดของเส้นลวดกับค่าความต้านทานไฟฟ้า 

 จุดประสงค์  

1. อธิบายได้ว่าเบอร์ของเส้นลวดโลหะ  บอกถึงขนาดพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดได้

2. เปรียบเทียบขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวดโลหะ ต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าและ

    ความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า

วิธีทดลอง

1. ต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 4  ก้อน  หลอดไฟ B  ลวดนิโครม เบอร์ 26 ยาว 30 cm  

   และแอมมิเตอร์โดยต่อเป็นวงจรแบบอนุกรม   แล้วใช้โวลต์มิเตอร์ต่อคร่อมจุด (แบบขนาน)

  ที่ลวดนิโครม เบอร์ 26

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟ B  บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า  และค่า

   ความต่างศักย์ไฟฟ้า

3. ทำซ้ำข้อ 1 แต่เปลี่ยนไปใช้ลวดนิโครม เบอร์ 30 ยาว 30 cm.  สังเกตความสว่าง

   ของหลอดไฟ  และบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า  และความต่างศักย์ไฟฟ้า

4. สรุปเปรียบเทียบขนาดของเส้นลวดกับค่าความต้านทานไฟฟ้า

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าตามการทดลอง

 

                           รูป   วงจรไฟฟ้าต่อกับลวดความต้านทาน 

บันทึกผลการทดลอง

 

เขียนภาพภาพการต่อวงจรไฟฟ้า

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..

สรุปผลการทดลอง

                ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: