ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (8)

กิจกรรมที่ 8   การวัดกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า

จุดประสงค์  

1. นักเรียนสามารถนำแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ ต่อเข้าในวงจรเพื่อ

   วัดค่ากระแสไฟฟ้า  และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้อง

2. อธิบายและเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าได้

3. นักเรียนอธิบายได้ว่า  การเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายหรือการเพิ่มหลอดไฟในวงจร 

   มีผลให้กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรเปลี่ยนแปลง

 วิธีทดลอง

1. ต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยใช้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน หลอดไฟ 3  ดวง  

   แอมมิเตอร์ (ต่อแบบอนุกรม)  และโวลต์มิเตอร์ (ต่อแบบขนาน) เข้าในวงจร

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟ และอ่านค่ากระแสไฟฟ้า

   จากแอมมิเตอร์   และค่าความต่างศักย์จากโวลต์มิเตอร์

3. ทำซ้ำข้อ 1 โดยเพิ่มถ่านไฟฉายทีละก้อนจนครบ 4 ก้อน สังเกตความสว่าง

   ของหลอดไฟ   และบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

4. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า กับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ที่มีแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ในวงจรไฟฟ้า

6. ทำซ้ำข้อ 1  ถึงข้อ 5   แต่เปลี่ยนเป็นวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

 

             รูป ก     การวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

บันทึกผลการทดลอง

           ตอนที่ 1 วัดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

เขียนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

          รูป ข   การวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ในวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

บันทึกผลการทดลอง

        ตอนที่ 2 วัดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน

 

เขียนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

สรุปผลการทดลอง

                ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: