ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (7)

กิจกรรมที่  7   การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจร

จุดประสงค์  

1. นักเรียนสามารถใช้โวลต์มิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้

2. นักเรียนบอกวิธีการใช้  ข้อจำกัด  และการอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้

3. สามารถใช้โวลต์มิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

    และวงจรไฟฟ้าแบบขนานได้อย่างถูกต้อง    

วิธีทดลอง

1. ต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยใช้ถ่านไฟฉาย 1  ก้อน  หลอดไฟ 3 ดวง       แล้วนำ

    โวลต์มิเตอร์ต่อคร่อมจุด (แบบขนาน)  ระหว่างขั้วหลอดไฟ  A   กับขั้วหลอดไฟ  C

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟทั้งสาม   อ่านค่าความต่างศักย์

3. ทำซ้ำข้อ 1  โดยเพิ่มถ่านไฟฉายทีละก้อนจนครบทั้ง 4 ก้อน สังเกตความสว่างของ

    หลอดไฟ และบันทึกค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจากโวลต์มิเตอร์ที่อ่านได้

4. ทดลองสลับขั้วโวลต์มิเตอร์ สังเกตเข็มของโวลต์มิเตอร์

5. ทำซ้ำข้อ 1 ถึงข้อ 3  โดยเปลี่ยนเป็นวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

6. เขียนแผนภาพการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม 

    และแบบขนาน    

                         รูป ก การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

 

บันทึกผลการทดลอง

                         ตอนที่ 1 วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

 เขียนภาพการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

                         รูป ข  การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน

                         ตอนที่ 2  วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน

เขียนภาพการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

สรุปผลการทดลอง 

                ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: