ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (6)

กิจกรรมที่  6  การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม และแบบขนาน  

จุดประสงค์  

1. นักเรียนสามารถใช้แอมมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรได้

2. นักเรียนบอกวิธีการใช้  ข้อจำกัด  และการอ่านค่าแอมมิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

3. นำแอมมิเตอร์เข้าไปวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและ

    แบบขนานได้อย่างถูกต้อง

ตอนที่ 1    การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม 

วิธีทดลอง 

1. ต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยใช้หลอดไฟ 3 ดวง  และต่อแอมมิเตอร์ เข้าในวงจร

   แบบอนุกรม โดยใช้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟ และอ่านค่าจากแอมมิเตอร์

3. ทำซ้ำข้อ 1 โดยเพิ่มถ่านไฟฉายทีละก้อน จนครบ 4 ก้อน   สังเกตความสว่างของ

    หลอดไฟทั้งสามดวง    บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าจากการอ่านแอมมิเตอร์ได้

4. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ต่อกับแอมมิเตอร์

5. ทำซ้ำข้อ 1  ถึงข้อ 4   แต่เปลี่ยนเป็นวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

                               รูป ก.  วัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

 บันทึกผลการทดลอง 

                              ตอนที่ 1 วัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

 เขียนภาพการวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม      

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ตอนที่ 2    การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน

บันทึกผลการทดลอง

เขียนภาพการวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบขนาน   

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

สรุปผลการทดลอง

          ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: