ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (5)

กิจกรรมที่  5    การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม

จุดประสงค์  

1. นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนานให้อยู่ในวงจรไฟฟ้าเดียวกันได้

2. บอกได้ว่าหลอดไฟที่ต่อแบบอนุกรม จะมีความสว่างมากกว่าหลอดไฟฟ้าที่ต่อแบบขนาน

   ที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าเดียวกัน

3. นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้หลายรูปแบบ

วิธีทดลอง 

1. ต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน และหลอดไฟ 3 ดวง โดยต่อวงจรแบบอนุกรม

    ที่หลอดไฟ A   และต่อคร่อมจุด (แบบขนาน) ที่หลอดไฟ  B  และ  C      

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด)  สังเกตหลอดไฟทั้งสามดวง

3. ถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ  A   สังเกตหลอดไฟ  B และ  C

4. ทำซ้ำข้อ  3 แต่เปลี่ยนเป็นถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ B และ  C  ตามลำดับ

    สังเกตหลอดไฟดวงที่ไม่ได้ถอดขั้ว     บันทึกผลการทดลอง

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบผสม

                                  รูป   การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม 

 

บันทึกผลการทดลอง

 เขียนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง

             ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: