ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (4)

กิจกรรมที่  4    การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน

จุดประสงค์ 

1. ทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและ

    แบบขนานได้

2. เปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟที่ต่อแบบอนุกรมและ

    แบบขนานได้                           

3. บอกผลดีของการต่อหลอดไฟแบบขนานได้

วิธีทดลอง 

1. นำสื่อการต่อวงจรไฟฟ้ามาติดตั้งหลอดไฟ  A , B และ C  ที่แผงวงจรไฟฟ้าทั้ง

    แบบอนุกรมและแบบขนาน  ตามลำดับ

2. นำเต้าเสียบของแผงวงจรไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน  ต่อเข้ากับ

    เต้ารับของห้องเรียน

3. ที่แผงวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  เปิดสวิตซ์  S1 , S2 และ S3  ตามลำดับ 

    สังเกตความสว่างของหลอดไฟทั้ง 3 ดวง   บันทึกผลการทดลอง

4. ที่แผงวงจรไฟฟ้าแบบขนาน  ยกคันโยกสะพานไฟขึ้น  เปิดสวิตซ์  S1 , S2 และ S3 

    ตามลำดับ สังเกตความสว่างของหลอดไฟทั้ง 3 ดวง  บันทึกผลการทดลอง

 

รูป  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ใช้หลอดไฟ 3 ดวง  ต่อกับความต่างศักย์  220 โวลต์ 

 

 รูป  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน  ใช้หลอดไฟ 3 ดวง  ต่อกับความต่างศักย์  220 โวลต์

 

บันทึกผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 

                …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: