ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (3)

กิจกรรมที่  3    การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

จุดประสงค์         

1. นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานได้

2. อธิบายเส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้

3. เขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานได้

4. สรุปได้ว่าวงจรไฟฟ้าแบบขนาน   เมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งดับหรือไส้หลอดขาด 

    จะไม่ทำให้หลอดไฟดวงอื่นๆ ดับ    และมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้ตามปกติ

 5. สรุปได้ว่าการเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉาย  มีผลทำให้หลอดไฟสว่างมากขึ้น

วิธีทดลอง 

1. ต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน และหลอดไฟ 3 ดวง โดยต่อแบบคร่อมจุด

2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟทั้ง 3  ดวง

3. ทำซ้ำข้อ 1 โดยเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายครั้งละ 1 ก้อน จนครบทั้ง 4 ก้อน สังเกตความสว่าง

    ของหลอดไฟ  บันทึกผลการทดลอง

4. ถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ A  ออก      สังเกตหลอดไฟดวงอื่น ๆ

5. ทำซ้ำข้อ 4  แต่เปลี่ยนไปถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ B และ  C  ตามลำดับ   สังเกต

    การเปลี่ยนแปลงหลอดไฟดวงที่ไม่ได้ถอดขั้ว   บันทึกผลการทดลอง

6. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

                            รูป   วงจรไฟฟ้าแบบขนาน  ใช้หลอดไฟ  3  ดวง

 บันทึกผลการทดลอง

เขียนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง

        ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: