ชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้า (2)

กิจกรรมที่  2    การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

จุดประสงค์         

1. นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมได้ และอธิบายเส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าได้

2. เขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมได้                           

3. อธิบายว่าวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งดับหรือไส้หลอดขาด จะมีผลทำ

    ให้หลอดไฟดวงอื่นๆ ไม่สว่างด้วย                 

4. บอกได้ว่าการเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายมีผลให้หลอดไฟสว่างมากขึ้น

วิธีทดลอง

1. ต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน ต่อกับหลอดไฟ  3 ดวง โดยต่อเรียงลำดับกัน

    กดสวิตซ์ (วงจรปิด)  สังเกตความสว่างของหลอดไฟทั้ง  3  ดวง

2. ทำซ้ำข้อ 1 โดยเพิ่มถ่านไฟฉายอีกครั้งละ 1 ก้อน จนครบทั้ง 4 ก้อน สังเกตความสว่างของ 

     หลอดไฟทั้ง 3 ดวง

3. ทดลองถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ  A   แล้วสังเกตหลอดไฟ  B และ C  บันทึกผล

4. ทำซ้ำข้อ 3 แต่เปลี่ยนไปถอดขั้วสายไฟที่หลอดไฟ  B และ C   ตามลำดับ   สังเกตการ

     เปลี่ยนแปลง   บันทึกผล

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย   

                      รูป   การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม   ใช้หลอดไฟ  3  ดวง 

บันทึกผลการทดลอง

เขียนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง

        ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: